CENÍK

Uvědomujeme si, že tenis se neřadí zcela k nejlevnějším sportům. Tenisová škola Topspin se ale snaží, aby byl dostupný všem

Tenisová škola Topsin se vyznačuje mnohaletou praxí a osobním přístupem ke každému.
  • Číslo účtu: 1328423028 / 3030 do poznámky pro příjemce stačí uvést jméno klienta
  • IČO: 03323161

CENY ZA TRENÉRA

  • individuální trénink – 400 korun
    dvojice – 250 korun
    trojice – 170 korun
    čtveřice – 150 korun

Platba za trenéra / 1 hodina

K ceně se připočítává cena za pronájem kurtu

 Ceník je platný pro období od 1.4.2021  

Neomluvené lekce propadají. Omluvenky je možné podávat formou SMS na telefonním čísle 607 508 408 a to do 24 hodin před uskutečněním lekce. Pokud lekce odpadnou z důvodu nemoci trenéra, nepřízně počasí, svátků aj., lekce budou nahrazeny v jiných termínech po vzájemné dohodě obou stran.