Tenisová škola Topspin

1.9. 2020 – Nově trénujeme na ZŠ Jesenice, ZŠ Vybíralova a také v Nehvizdech! Více informací najdete v aktualitách.

 Jaké je naše poslaní: 

 Jsme úspěšná tenisová škola Topspin sídlící v Praze. Věnujeme se lidem, pro které je tenis nejen hra, zábava, ale i životní styl. 

 Oblíbenou součástí našeho programu je poskytování zábavních, rekreačních a přesto produktivních tenisových kurzů pro děti všech věkových kategorií od 3 let.

 Našim cílem je výuka tenisových dovedností. Snažíme se ale učit i životní hodnoty, jako je úcta, vstřícnost, zdvořilost, férové jednání, spolupráce, konkurenceschopnost a spolehlivost. 
                          

Články zaměřené na tenis:

Tenisová školička:

Kurz je určen pro děti ve věku tří až sedmi let bez předchozí tenisové průpravy. Hlavním cílem je hravou formou podchytit zájem dětí o tenis. Příprava je zaměřena na základní pohybovou průpravu a získání technických dovedností pro další závodní či rekreační hru. Při výuce je využíváno zkrácených raket, pěnových míčů, sítí pro minitenis a mnoho dalších pomůcek, které přispívají k rychlému zvládnutí dovedností pestrou a efektivní formou. Výuka probíhá ve skupině čtyř až šesti dětí.

Individuální trénink:

Je určen pro začátečníky i pokročilé hráče. Výuka je zaměřena na individuální potřeby každého hráče s cílem zvládnout a zdokonalit tenisovou techniku a taktiku. Individuální trénink je vhodné kombinovat se skupinovou výukou. Nabízíme možnost sestavení individuálního tréninkového plánu. Neodehrané, včas omluvené hodiny lze po dohodě s trenérem nahrazovat. Omluvy na trénink nejpozději do 24 hodin před započetím tréninku.

Skupinový trénink:

Kurz je určen pro děti a mládež ve věku 8 až 18 let, začátečníky i pokročilé hráče. Hráči jsou zařazovány do skupin srovnatelné věkové a výkonnostní úrovně. Trénink je zaměřen na nácvik a zdokonalování tenisové techniky, zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, stejně jako rozvoj pohybových dovedností nutných pro tenis. Trénink ve skupině lze kombinovat s individuální výukou, příp. vypracovat individuální tréninkový plán pro hráče. Výuka probíhá ve skupině dvou až čtyř hráčů. Při dlouhodobé, včas omluvené absenci mohou být zameškané lekce po dohodě s trenérem nahrazeny. Krátkodobé absence nemohou být z technických důvodů nahrazovány.